Ankieta o legendach Pomorza Zachodniego

Przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Szczecina i Gryfina ankiety dotyczące znajomości legend zachodniopomorskich. Ich wyniki są całkiem ciekawe, dlatego dziś dzielimy się z Wami rezultatami. Osoby ankietowane były pytane, czy znają legendy naszego regionu, a następnie o znajomość konkretnych legend:

– legendy o Janie Wyszaku
– legendy o Skarbku i Jeziorze Szmaragdowym
– legendy o Baszcie Siedmiu Płaszczy
Badane osoby zaznaczały również swoją płeć oraz przedział wiekowy. Ankieta została przeprowadzona na grupie 100 osób. 

     Na pierwszy ogień poddaliśmy analizie ogólne pytanie o znajomość legend zachodniopomorskich. Wyniki są następujące - 38% osób twierdzi, że je zna, a 62%, że nie.

    Można by to uznać za całkiem niezły wynik, jednak przy pytaniu o znajomość treści poszczególnych legend okazuje się, że zna ją zaledwie:

– legenda o Janie Wyszaku

– 18% badanych (pozostała część osób tylko słyszała, że takie legendy istnieją, bądź nigdy o nich nie słyszała)

– legenda o Baszcie Siedmiu Płaszczy – 24% badanych (pozostała część osób tylko słyszała, że takie legendy istnieją, bądź nigdy o nich nie słyszała)

– legenda o Skarbku i Jeziorze Szmaragdowym – 22% badanych (pozostała część osób tylko słyszała, że takie legendy istnieją, bądź nigdy o nich nie słyszała)

   Z przeprowadzonych ankiet wynika, że szczecinianie i gryfinianie dość słabo znają omawiane legendy, jednak spora część społeczeństwa ma świadomość, że takie jednak istnieją. A jak przedstawia się rywalizacja na tle kobiety – mężczyźni? Okazuje się, że dość podobnie. Co prawda aż 52 % mężczyzn, a tylko 24% kobiet uważa, że zna zachodniopomorskie legendy, jednak przy dokładniejszej analizie ankiet, okazuje się, że treść CO NAJMNIEJ DWÓCH legend zna:
– 20% mężczyzn
– 16% kobiet
Naszym zdaniem świadczy to o tym, że wśród ankietowanych przez nas osób, kobiety są po prostu skromniejsze :) 

   Jak z kolei wygląda znajomość legend u osób w poszczególnych kategoriach wiekowych? Zdecydowanie najlepiej wypadają osoby powyżej 50 – tego roku życia. Aż 26,7% ankietowanych osób zna treść przynajmniej dwóch. Do totalnej nieznajomości przyznaje się tylko 20% badanych, a 53,3% twierdzi, że tylko słyszało o tych legendach. 

Jak podsumować zatem przeprowadzone przez nas badania? 

    Z analizy wynika, że niewielka część badanego społeczeństwa naprawdę zna legendy swojego regionu. Spora część osób wie, że takie legendy istnieją, ale znaczna część badanych nawet o nich nie słyszała. 

   Sądzimy, że warto organizować wydarzenia kulturalno – edukacyjne dotyczące legend jak i ogólnie regionu zachodniopomorskiego, szczególnie dla dzieci i młodzieży, aby nasze społeczeństwo nie zatraciło poczucia przynależności do „Małej Ojczyzny”, a także aby zadbać o podtrzymywanie odrębności kulturowej naszego regionu.

 

                                                                                                                                                                                              Posted by zabella.N