Mikoajkowa strefa artystyczna - Relacja

 Dnia 2 grudnia dzięki dotacji otrzymanej przez Sektor 3 Szczecin, w ramach konkursu grantowego „mikroDOTACJE”, przeprowadziliśmy w Centrum Opieki nad Dzieckiem warsztaty muzyczne. Wzięło w nich udział łącznie 20 dzieci podzielonych na trzy grupy po
6 – 7 osób. Zajęcia obejmowały dwie części:

 

- podczas pierwszej części uczyliśmy dzieci śpiewania kolęd, zachowania na scenie (ukłony, odpowiedni strój), wydobywania odpowiedniej wysokości dźwięku oraz czujności i słuchania akompaniamentu instrumentów. Część ta miała służyć przygotowaniu do koncertu.

- druga część to były zabawy wprowadzające w świat muzyki. I tak dzieci nauczyły się rozpoznawać wysokie i niskie dźwięki, rozróżniać metrum trójdzielne od parzystego, dowiedziały się co to dynamika oraz co oznaczają dwa podstawowe oznaczenia dynamiczne – FORTE i PIANO. Za wszystkie dobrze wykonane zadania, podopieczni Centrum otrzymywały od nas cukierki.

 A my w przerwie między zajęciami zostaliśmy poczęstowani pysznym obiadem.

 5 grudnia nadszedł dzień koncertu. Sala była pięknie ozdobiona elementami świątecznymi. Wykonawcy założyli eleganckie stroje i czapki św. Mikołaja. Publiczność zapełniła wszystkie miejsca siedzące, wiele osób również stało. Byliśmy bardzo zaskoczeni przygotowaniem występujących osób. Na warsztatach śpiewaliśmy kolędy z tekstami, a w ciągu dwóch dni wszystkie dzieci nauczyły się ich na pamięć!

 Przy towarzyszeniu pianina i kontrabasu zabrzmiały takie kolędy jak:

- Bóg się rodzi

- Lulajże Jezuniu

- Wśród nocnej ciszy

- Dzisiaj w Betlejem

- Przybieżeli do Betlejem

- Gdy się Chrystus rodzi

- Cicha noc

- Pójdźmy wszyscy do stajenki

 

 A Strefa Melomana na zakończenie przygotowała muzyczną niespodziankę – amerykańską pastorałkę Jingle Bells.

 Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, natomiast od naszej fundacji otrzymali dyplomy uczestnictwa w „Mikołajkowej strefie artystycznej”.

 Dużą radość sprawił nam fakt, że po koncercie pozostał u dzieci pewien niedosyt. Najmłodsza grupa uczestników warsztatów i koncertu, po zakończeniu wydarzenia wyszła na scenę i pomimo braku publiczności zaśpiewała piosenkę „Świeć gwiazdeczko mała, świeć”. Starsze dzieci podchodziły do nas prosząc o to, by mogli zaśpiewać jeszcze choć jedną kolędę. Zostaliśmy poproszeni też o lekcje gry na pianianie. Ucieszyło nas to, gdyż po wydarzeniu możemy stwierdzić, że udaje nam się wypełniać naszą misję, jaką jest rozbudzanie miłości do muzyki wśród jak największej liczby osób.